26. apr, 2017

Balans tussen Ego en Gevoel

 

Verschil Ego en Gevoel

Wat is nu precies het verschil tussen leven vanuit je ego en leven vanuit je gevoel-intiutie-Ziel. 

 

Ego

Het ego ook wel het valse zelf genoemd. Het is een gecreeerde persoonlijkheid, waar we ons mee identificeren als we het contact met ons ware zelf, onze ziel kwijt zijn.
Het ego regeert vanuit het denken en heeft bezit genomen van ons hart, onze ziel. Dat doet het niets voor niets. Ik zal er zo meer uitleg over geven.

Het is gebaseerd op en het kenmerkt zich door:
Afgescheidenheid, angst, controle, illusie, strijd, ongelijkheid, moeten, dwang, projectie, afhankelijkheid, te korten, ratio, nadenken, starheid, eisen, (ver)oordelen, mentale (spirituele) aanames van goed en slecht of hoe het hoort, afwegen, geven en nemen, vasthouden, onbewustzijn, armoede, identificatie met gedachten en emoties, geweld, lijden, machtsverhoudingen, overlevingsmechanismen, dader en slachtofferschap, bewijzen en rechtvaardigen, aanvallen, verdedigen, geen grenzen stellen, of over grenzen heen gaan, jezelf weggeven en verloochenen.

Als je vanuit je ego leeft dan maak je in je leven dus, meestal onbewust, je keuzes op basis van bovengenoemde patronen in jezelf. Je ratio beheerst je leven. Daarnaast laat je je leiden door je emoties.

Meestal zijn mensen die vanuit hun ego leven zich van deze patronen in zichzelf niet bewust. Zij zitten gevangen in het perspectief van het ego. Het is een staat van onbewustzijn.

Sinds onze kinderjaren, denkt het ego dat jouw vreugde, succes en welbevinden afhankelijk is van gebeurtenissen in de buitenwereld. Dus voor geluk, behoeftebevrediging en het zoeken naar de oorzaken van onbevredigde behoeften focust het zich op de buitenwereld. Het ego houdt de buitenwereld verantwoordelijk voor het gebrek aan liefde, erkenning en waardering, voor veroorzaakte kwetsingen en trauma’s, en de negatieve situaties die zich in het leven voordoen. Het ego gaat dan ook als gekwetst slachtoffer de strijd aan met de buitenwereld om gelijk te halen en zijn behoeften zoals erkenning en waardering bevredigd te krijgen. Het is daarin dwingend. Het ego voelt zich nooit vervuld en wil altijd meer.

Als je vanuit je ego leeft, dan voelt dat als:
Onverbonden zijn, behoeftig en onvervuld, afhankelijk of slachtoffer zijn, verkramping, stress of (doods)angst, niet in je lichaam zijn, geblokkeerd zijn, emoties als boosheid, wrok, rancune, verdriet, jaloers,afwijzing, agressie, paniek en teleurstelling, pijn, lijden, weerstand, mentaal, leegte, apathisch, niet geaard en aanwezig maar je licht, zweverig of afwezig voelen, alleen voelen, uitgeput of futloos. Het ego kent ook positieve emoties, maar deze worden dus alleen ervaren als zij door gebeurtenissen in de buitenwereld worden gevoed.

Een van de belangrijkste doelen van het ego is: Overleven. Zijn zwaarte en zijn beperkende patronen snijden je af van wie je werkelijk bent: Je ziel.

Gevoel-Ziel

Als je leeft vanuit je ziel, dan ben je verbonden met je essentie, je ware zelf, oftewel jouw natuurlijke staat van zijn. Deze is zacht, vredig, liefde- vreugdevol. De ziel is vreugde. Vreugde is jouw levensenergie.
Als je je hebt vrijgemaakt van de beperkingen en grillen van je ego en je weer verbonden bent met je ziel, dan ervaar je dat je als het ware een doorgeefluik bent. Jouw levensenergie stroomt dan vrijelijk door jou heen. Dan volg je zonder oordeel en vol overgave en vertrouwen de impulsen van jouw ziel.

Je ziel zetelt in je hart. Als je leeft vanuit je ziel dan is je hart weer open en vrij, en je denken en ego staan in dienst van je ziel. Je voelt je verbonden met jezelf en al wat is. Er is sprake van bewustzijn.

Dit is wat je ervaart als je verbonden bent met je ziel:
Vrede, onvoorwaardelijke liefde, vreugde, geluk, heelheid, dankbaarheid, overvloed, vertrouwen, overgave, verbondenheid met jezelf en al wat is, onbevangenheid, oordeelloos zijn, vervulling, je eigen uniciteit, inspiratie, zielenverlangens, intuïtie, rust, geaard zijn, creatieve, scheppende en seksuele energie, bewustzijn, hoge energietrilling, ontspanning, lichtheid, mededogen en compassie, gecentreerd en afgestemd zijn, synchroniciteit, flow, eigenliefde, eigenwaarde, zelferkenning.

Als je leeft vanuit je ziel dan maak je in je leven keuzes op basis van bovengenoemde staat van zijn. Je volgt vol vertrouwen en overgave de impulsen van je ziel. Dit voelt als in de flow zijn.

Als je weer verbonden bent met je gevoel-ziel dan ben je je ervan bewust dat:

 • vrede, vreugde, vervulling en verbonden zijn behoren tot jouw natuurlijke staat van zijn, en dat je daarvoor niet afhankelijk bent van de buitenwereld
 • eigenliefde, zelferkenning en eigenwaarde behoren tot jouw natuurlijk staat van zijn, en niet iets is dat door de buitenwereld moet worden gegeven
 • niets in jouw leven toeval is
 • wij ons eigen leven creëren – je gaat actief aan de slag gaat met het nemen van je verantwoordelijkheid voor jouw staat van zijn en het creëren van je eigen leven
 • de uiterlijke wereld slecht de afspiegeling is van jouw innerlijke staat van zijn
 • pijnlijke gebeurtenissen in de buitenwereld niet de ware oorzaak zijn van jouw pijn of kwetsingen, maar dat zij slechts de pijn aanraken die al lang in jou aanwezig is
 • als je toch nog kwetsingen voelt, je de gekunstelde gedachten en emoties van het ego doorziet, dat je je dan niet afreageert op de buitenwereld, maar dat je dan je eigen liefdevolle moeder bent en zorg draagt voor jouw eigen heling
 • je met jouw unieke talenten en vreugdes een eigen plaats en functie hebt in het grote geheel, dat je met jouw uniciteit onmisbaar en van onschatbare waarde bent voor al wat is, alleen maar door werkelijk jezelf te zijn
 • je je vol vertrouwen en dankbaarheid kunt overgeven aan het leven, want het leven voedt en draagt jou, geeft jou overvloed en precies wat jij nodig hebt, als jij dat durft te ontvangen
 • onze essentie vrijelijk door jou heen wil stromen en dat alles, elke gebeurtenis, ervaring of persoon in jouw leven, jou iets positiefs geeft, en dat wat er in jouw leven gebeurt precies goed is zoals het is
 • jouw ziel jouw vreugdes, unieke talenten en jouw zielsbestemming kent
 • alleen de verbinding met jouw ziel jou de zin van je leven, ware levensvreugde en vervulling geeft.

De ziel wil jou meer vreugde laten ervaren, zodat jij thuis komt in jezelf en verbinding ervaart met al wat is.

Als je er naar verlangt om je van het ego te bevrijden en weer vanuit je ziel te gaan leven, en er bewust voor kiest, dan is dat voor de meesten van ons een proces. Als je daar werkelijk voor gaat, dan komt alle hulp die je daarvoor nodig hebt als vanzelf op jouw pad.

Info-Contact