9. mrt, 2018

DE POORTDAGEN IN MAART 2018 ZIJN:

3 Maart

8 Maart

12 Maart

16 Maart

22 Maart

28 Maart

18. dec, 2017


Poortdagen zijn dagen waarop de sluier tussen kosmos en aarde dunner is. Poortdagen zijn kruispunten van tijdgolven die de ontvangst van kosmische kennis vergemakkelijken.
Als je met de energie van poortdagen gaat werken, kun je je transformatie- en bewustwordingsproces in een hogere versnelling brengen door je op die poortdagen open te stellen voor kosmische kennis.
Diegenen onder ons die hogere niveaus van gevoeligheid hebben bereikt voor verhoogde energieën voelen deze speciale tijden met veel meer intensiteit. Wees niet verrast als je slapeloze nachten hebt de dag ervoor, de dag zelf, en de dag erna. Hoofdpijn, hoge of lage energie-ervaringen in je lichaam kunnen ook gevoeld worden rond deze dagen, je grieperig voelen of het wisselend heel erg koud of warm hebben.
Geef jezelf een schouderklopje en wees mild met jezelf als je dergelijke gevoeligheden hebt opgemerkt. Als je het niet hebt opgemerkt, maak er dan een punt van om de kalender na te kijken om te zien of jouw moeilijke dagen samenvallen met nieuwe en volle maan tijden.
Het kalmeert de gedachten als je weet dat je deze symptomen ervaart omwille van je gevoeligheid voor de energieën en omdat de meesters de energieën via je verankeren vanuit de hogere gebieden op deze speciale dagen. Alleen al de mogelijkheid kennen en deze speciale energie-dagen herinneren kunnen ons helpen hier beter mee om te gaan.
Bron: Maya Tzolkin

Mag er zelf nog aan toevoegen dat de poortdagen die op deze pagina vermeld staan niet de GAPdagen van de Tzolkin zijn maar dat deze dagen door Sananda worden doorgegeven via mij! De klachten blijven hetzelfde en soms vallen er dagen met elkaar samen!
TIP!!!: Als de klachten die je hebt na een paar dagen, na de poortdag, niet over zijn is het raadzaam naar je huisarts te gaan.
In Licht en Liefde, Lizeth Brands

De poortdagen zijn: (zet ze in je agenda)
2 Dec.

8 Dec.

11 Dec.

17 Dec.

22 Dec.

28 Dec.

31 Dec.

16. mei, 2017

De poortdagen van mei zijn:
3 mei
7 mei
14 mei
18 mei
22 mei
26 mei
31 mei
Poortdagen zijn dagen waarop de sluier tussen kosmos en aarde dunner is, waarbij je dus veel meer energie kunt voelen, veel fitter bent of er last van hebt in de vorm van slapeloosheid, veel dromen of druk op je hoofd.Dit is een tijd waar alle ontvangen informatie opeens begrepen word, het kwartje valt. Dit is de tijd waarin we uitreiken naar nieuwe informatie en frequenties. Op deze dagen weten we dat er informatie binnenkomt.Poortdagen zijn kruispunten van tijdgolven die de ontvangst van kosmische kennis vergemakkelijken. Als je met de energie van poortdagen gaat werken, kun je je transformatie- en bewustwordingsproces in een hogere versnelling brengen door je op die poortdagen open te stellen voor kosmische kennis. (Bron Tzolkin)

16. mei, 2017

Hoe loopt onze communicatie met onze TZ of anderen.

 

Als je een patroon zit waarin communicatie niet lekker verloopt met je partner dan voel je dat in je communicatie-frequentie. En is er hoogstwaarschijnlijk verandering nodig om je weer prettiger te gaan voelen.

 

 

Ongezonde communicatie frequentie:

* Je voelt constant emotionele pijn als je communiceert
* het is constant gevechten / gevechten
* stappen in drama of verhalen
* reactieve en geactiveerd
Het voelt alsof je altijd vastzit.
Het voelt alsof je altijd een blokkade hebt.
Het voelt alsof je gestrest bent en uitgeput bent.
Het voelt alsof je constant in cirkels rond gaat.
Het voelt alsof je altijd smeekt.
Het voelt alsof hij/zij altijd vertelt wat je moet doen.
Het voelt alsof hij niet aan jouw kant staat.

Wanneer je een gezonde communicatie-frequentie hebt, is jullie communicatie:

* het gesprek beweegt in een opwaartse beweging, ook al zijn het kleine subtiele dingen.
* als jullie meningsverschillen hebben, zijn ze gemakkelijk op te lossen en komen jullie in een meer harmonieuze balans.
* gevuld met vreugde en speelsheid
* gevuld met licht en hoop
* gevuld met anticipatie
* gevuld met inspiratie
* gevuld met een verdieping van vertrouwen en kwetsbaarheid
* gevuld met meer gemak
* gevuld met bewuste communicatie ook als er moeilijke gevoelens worden gedeeld
* gevuld met begrip
* zijn er gezonde grenzen
* gevuld met bewegende laag van verbinding en openheid

Hoe is jou communicatie meestal met je twin of de ander?

Wil je meer weten of heb je hier hulp bij nodig....neem dan contact op

Truus

 
 
 
 
26. apr, 2017

 

Verschil Ego en Gevoel

Wat is nu precies het verschil tussen leven vanuit je ego en leven vanuit je gevoel-intiutie-Ziel. 

 

Ego

Het ego ook wel het valse zelf genoemd. Het is een gecreeerde persoonlijkheid, waar we ons mee identificeren als we het contact met ons ware zelf, onze ziel kwijt zijn.
Het ego regeert vanuit het denken en heeft bezit genomen van ons hart, onze ziel. Dat doet het niets voor niets. Ik zal er zo meer uitleg over geven.

Het is gebaseerd op en het kenmerkt zich door:
Afgescheidenheid, angst, controle, illusie, strijd, ongelijkheid, moeten, dwang, projectie, afhankelijkheid, te korten, ratio, nadenken, starheid, eisen, (ver)oordelen, mentale (spirituele) aanames van goed en slecht of hoe het hoort, afwegen, geven en nemen, vasthouden, onbewustzijn, armoede, identificatie met gedachten en emoties, geweld, lijden, machtsverhoudingen, overlevingsmechanismen, dader en slachtofferschap, bewijzen en rechtvaardigen, aanvallen, verdedigen, geen grenzen stellen, of over grenzen heen gaan, jezelf weggeven en verloochenen.

Als je vanuit je ego leeft dan maak je in je leven dus, meestal onbewust, je keuzes op basis van bovengenoemde patronen in jezelf. Je ratio beheerst je leven. Daarnaast laat je je leiden door je emoties.

Meestal zijn mensen die vanuit hun ego leven zich van deze patronen in zichzelf niet bewust. Zij zitten gevangen in het perspectief van het ego. Het is een staat van onbewustzijn.

Sinds onze kinderjaren, denkt het ego dat jouw vreugde, succes en welbevinden afhankelijk is van gebeurtenissen in de buitenwereld. Dus voor geluk, behoeftebevrediging en het zoeken naar de oorzaken van onbevredigde behoeften focust het zich op de buitenwereld. Het ego houdt de buitenwereld verantwoordelijk voor het gebrek aan liefde, erkenning en waardering, voor veroorzaakte kwetsingen en trauma’s, en de negatieve situaties die zich in het leven voordoen. Het ego gaat dan ook als gekwetst slachtoffer de strijd aan met de buitenwereld om gelijk te halen en zijn behoeften zoals erkenning en waardering bevredigd te krijgen. Het is daarin dwingend. Het ego voelt zich nooit vervuld en wil altijd meer.

Als je vanuit je ego leeft, dan voelt dat als:
Onverbonden zijn, behoeftig en onvervuld, afhankelijk of slachtoffer zijn, verkramping, stress of (doods)angst, niet in je lichaam zijn, geblokkeerd zijn, emoties als boosheid, wrok, rancune, verdriet, jaloers,afwijzing, agressie, paniek en teleurstelling, pijn, lijden, weerstand, mentaal, leegte, apathisch, niet geaard en aanwezig maar je licht, zweverig of afwezig voelen, alleen voelen, uitgeput of futloos. Het ego kent ook positieve emoties, maar deze worden dus alleen ervaren als zij door gebeurtenissen in de buitenwereld worden gevoed.

Een van de belangrijkste doelen van het ego is: Overleven. Zijn zwaarte en zijn beperkende patronen snijden je af van wie je werkelijk bent: Je ziel.

Gevoel-Ziel

Als je leeft vanuit je ziel, dan ben je verbonden met je essentie, je ware zelf, oftewel jouw natuurlijke staat van zijn. Deze is zacht, vredig, liefde- vreugdevol. De ziel is vreugde. Vreugde is jouw levensenergie.
Als je je hebt vrijgemaakt van de beperkingen en grillen van je ego en je weer verbonden bent met je ziel, dan ervaar je dat je als het ware een doorgeefluik bent. Jouw levensenergie stroomt dan vrijelijk door jou heen. Dan volg je zonder oordeel en vol overgave en vertrouwen de impulsen van jouw ziel.

Je ziel zetelt in je hart. Als je leeft vanuit je ziel dan is je hart weer open en vrij, en je denken en ego staan in dienst van je ziel. Je voelt je verbonden met jezelf en al wat is. Er is sprake van bewustzijn.

Dit is wat je ervaart als je verbonden bent met je ziel:
Vrede, onvoorwaardelijke liefde, vreugde, geluk, heelheid, dankbaarheid, overvloed, vertrouwen, overgave, verbondenheid met jezelf en al wat is, onbevangenheid, oordeelloos zijn, vervulling, je eigen uniciteit, inspiratie, zielenverlangens, intuïtie, rust, geaard zijn, creatieve, scheppende en seksuele energie, bewustzijn, hoge energietrilling, ontspanning, lichtheid, mededogen en compassie, gecentreerd en afgestemd zijn, synchroniciteit, flow, eigenliefde, eigenwaarde, zelferkenning.

Als je leeft vanuit je ziel dan maak je in je leven keuzes op basis van bovengenoemde staat van zijn. Je volgt vol vertrouwen en overgave de impulsen van je ziel. Dit voelt als in de flow zijn.

Als je weer verbonden bent met je gevoel-ziel dan ben je je ervan bewust dat:

 • vrede, vreugde, vervulling en verbonden zijn behoren tot jouw natuurlijke staat van zijn, en dat je daarvoor niet afhankelijk bent van de buitenwereld
 • eigenliefde, zelferkenning en eigenwaarde behoren tot jouw natuurlijk staat van zijn, en niet iets is dat door de buitenwereld moet worden gegeven
 • niets in jouw leven toeval is
 • wij ons eigen leven creëren – je gaat actief aan de slag gaat met het nemen van je verantwoordelijkheid voor jouw staat van zijn en het creëren van je eigen leven
 • de uiterlijke wereld slecht de afspiegeling is van jouw innerlijke staat van zijn
 • pijnlijke gebeurtenissen in de buitenwereld niet de ware oorzaak zijn van jouw pijn of kwetsingen, maar dat zij slechts de pijn aanraken die al lang in jou aanwezig is
 • als je toch nog kwetsingen voelt, je de gekunstelde gedachten en emoties van het ego doorziet, dat je je dan niet afreageert op de buitenwereld, maar dat je dan je eigen liefdevolle moeder bent en zorg draagt voor jouw eigen heling
 • je met jouw unieke talenten en vreugdes een eigen plaats en functie hebt in het grote geheel, dat je met jouw uniciteit onmisbaar en van onschatbare waarde bent voor al wat is, alleen maar door werkelijk jezelf te zijn
 • je je vol vertrouwen en dankbaarheid kunt overgeven aan het leven, want het leven voedt en draagt jou, geeft jou overvloed en precies wat jij nodig hebt, als jij dat durft te ontvangen
 • onze essentie vrijelijk door jou heen wil stromen en dat alles, elke gebeurtenis, ervaring of persoon in jouw leven, jou iets positiefs geeft, en dat wat er in jouw leven gebeurt precies goed is zoals het is
 • jouw ziel jouw vreugdes, unieke talenten en jouw zielsbestemming kent
 • alleen de verbinding met jouw ziel jou de zin van je leven, ware levensvreugde en vervulling geeft.

De ziel wil jou meer vreugde laten ervaren, zodat jij thuis komt in jezelf en verbinding ervaart met al wat is.

Als je er naar verlangt om je van het ego te bevrijden en weer vanuit je ziel te gaan leven, en er bewust voor kiest, dan is dat voor de meesten van ons een proces. Als je daar werkelijk voor gaat, dan komt alle hulp die je daarvoor nodig hebt als vanzelf op jouw pad.

Info-Contact