Innerlijk-kind werk en Tweelingzielen

 

De belangrijkste relatie die je hebt in dit Leven is die met jezelf. Alle overige relaties (zoals de relatie met je TZ, partner, familie, vrienden, collega’s) zijn een spiegel voor jou om in volledige Verbinding te komen met  je Ware Essentie.

Met name in een tweelingzielen relatie komen we allen onze innerlijke kinderen tegen. 

Want je Ware Essentie (Authentieke-zelf) ligt (meestal) verborgen achter muurtjes die je opgebouwd hebt als verdedigingsmechanismen in je vroege jeugd. En ook wel als ‘reactie’ op nare gebeurtenissen uit vorige levens.

Vooral in je eerste zeven levensjaren heb je behoefte aan bevestiging, goedkeuring, affectiviteit (warmte/aanraken/geknuffeld worden), aandacht, veiligheid, en zekerheid. Maar weinigen van ons zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat ze ouders hadden die deze behoeftes onvoorwaardelijk konden vervullen, ondanks dat onze ouders het beste met ons voor hadden.

Zo ontstaat een behoeftig Innerlijk Kind in jou. Een behoeftig Innerlijk Kind neemt de wereld waar vanuit tekort. Je groeit op als volwassene, maar in jou schreeuwt het behoeftige Innerlijk Kind om aandacht. Deze behoefte voelt als een tekort, een diepe pijn, als een leegte. En dat wil je helemaal niet voelen.

Als je in je pijn geraakt wordt, ga je in de verdediging (je projecteert je pijn op de ander): je probeert de ander nog harder te raken; of je trekt jezelf juist terug; je kunt je ook te buiten gaan in allerlei verslavingen om maar wat te noemen. Sterker nog het laat je met een nog leger gevoel achter. Waarom? Je ware behoefte blijft onvervuld.

Je ware behoefte is om in contact te komen met het behoeftige Innerlijk Kind en jezelf alsnog te geven wat je als klein Kind niet ontvangen hebt.

Het afbreken van de muren en blokkades is vaak een zeer pijnlijk proces. Maar wel nodig als je de Innerlijke Rust, Balans, Harmonie en de Vreugde van je Goddelijk Zelf / je Ware Essentie wilt beleven en voelen. Nu vind je de rust je in jezelf en zoek je niets langer buiten Jou… De cirkel in je Zelf is rond.

Partnerrelaties

Als jij een behoeftig Innerlijk Kind in je hebt, zijn al je relaties  gebaseerd op behoeftes en verwachtingen. Je hebt een leunrelatie in plaats van dat er sprake is van een Liefdeservaring gebaseerd op Onvoorwaardelijke liefde.

Het is een mooie stap als je de moed opvat om in de spiegel van de ander te kijken om daar de donkere kant van jezelf (dat deel in jezelf dat je afwijst) te zien, zonder projecties en vooral ook zonder oordeel.

Juist in je donkere kant (dat wat je in jezelf afwijst en waarvan je je als gevolg daarvan afscheidt) ligt een kracht verborgen: je beleeft jezelf meer en meer vanuit jouw heelheid als je alle delen van jezelf omarmt en aanneemt in jezelf, omdat je de verdeeldheid (afgescheidenheid) in jezelf laat oplossen. Dit is een belangrijke stap in het proces: de beleving van jouw Ware Essentie van waaruit je alles in jou en om je heen vanuit Innerlijke Rust kunt waarnemen en beleven. Je raakt steeds meer verankerd in bewust Zijn in je eigen unieke onafhankelijke Zelf en bent dan ontvankelijk voor het beleven van liefdevolle relaties.

Relaties die gebaseerd zijn op Onvoorwaardelijke liefde 

Dan begint het onbelemmerd spelen en genieten met en van elkaar in innige Verbondenheid en Eenheid… De cirkel met de ander en alles om jou heen (Al Dat Is) is rond… Je voelt je meer en meer Thuis… Dan creëer je de Hemel op Aarde in Liefde, Vreugde, en Vrijheid…

 

Neem contact op als je wilt werken aan jouw innerlijke kinderen.

Dat kan in mijn praktijk dmv sessies, een of aantal dag(en) of Skype-sessies.

Truus